Aktiviteter i föreningen

Under hamnåret genomförs ett flertal aktiviteter såsom bomutläggning, arbetskvällar, grillkväll och bomupptagning. 

2021 kommer följande aktiviteter att genomföras:

- 19/4 kl 18.00 Bomutläggning.

Övriga tider kommer att läggas in efterhand.