Aktiviteter


 Under hamnåret genomförs ett flertal aktiviteter såsom bomutläggning, arbetskvällar, grillkväll och bomupptagning. 

Under 2020 kommer följande aktiviteter att genomföras:

- 20/4 kl 18.00 Bomutläggning.

- 14/5 kl 19.00 Arbetskväll

- 11/6 kl 19.00 Hamnkväll med korvgrillning

- 11/10 kl 15.00 Bomupptagning

Vattnet stängs 1/10 eller tidigare beroende på vädret.

Du som är 70+ ska naturligtvis inte komma p.g.a Coronaeländet!