Hamnhistorik

Gamla Färjelägets småbåtshamn är en av de äldsta i Luleå. Redan på 1920-talet fanns en brygga för småbåtar i Kastellgatans förlängning och den yttre stenarmen, som fortfarande används, finns med på en karta över Luleå från 1939.

Hamnen ägdes och förvaltades av Luleå kommun tills den, liksom flera andra hamnar, såldes till hamnföreningen. Gamla Färjlägets båthamnsförening har haft hamnen i sin ägo sedan 1992. Sedan dess har hamnområdet snyggats upp, en hamnstuga och en förrådsbyggnad uppförts vilket sammantaget att trots sin litenhet, eller kanske just därför, av många anses som den trevligaste småbåtshamnen i Luleå.