Välkommen till Gamla Färjlägets Båthamnsförening

Hamnen ligger mycket väl skyddad strax norr om det gamla färjeläget vid Gültzauudden i centrala Luleå. Hamnområdet är anpassat med hänsyn till det omgivande parkområdet och många promenerande luleåbor brukar stanna till ett tag för att titta på båtarna och njuta av utsikten över älven.

Hamnen har 43 hamnplatser som alla ligger vid fasta bryggor mot land eller mot stenpiren. Djupet i hamnen är ca 1,5 meter vid medelvattenstånd. Hamnen ligger innanför Bergnäsbron och större segelbåtar tar sig inte förbi utan brolyft. Vattendjupet räcker därför gott och väl till för de båtar som ligger i hamnen.


Vatten och el finns på samtliga bryggdelar. Soptunnor finns vid hamnens förrådsbyggnad.
Bilparkering sker på kommunens parkeringsyta söder om hamnområdet och inom eget område (6-8 platser)
Ramp för sjösättning och upptagning finns i hamnen. Mastkran finns ej.
Hamnen är bevakad under hela båtsäsongen.