Avgifter och gästplatser

 Föreningen erbjuder två möjligheter för plats i hamnen:

  • Andelsköp som kostar 14000 kronor. Till detta kommer en årsavgift på 270 per meter bred båt och en avgift för eventuell uppläggningsplats på 250 kronor
  • Hyra av plats  för 950 kronor per meter bred båt och en uppläggningsavgift på 700 kronor.

Uppe till höger på sidan kan du ladda ner en köregistrering för att skicka in. För tillfället är kön till en hamnplats ca 35 personer.

 

Gästplatser

Några gästplatser för mindre båtar finns i hamnens båda hörn och eventuellt övriga ordinarie hamnplatser kan också lånas ut efter förfrågan. Gästande båtar skall ta kontakt med ansvarig vakt för att få sig en anvisad plats.

Avgiften för gästplatserna är 30 kr per dygn eller 200 kronor per vecka.