Kontaktpersoner

Ordförande: Anders Bylund (plats 3) 

Telefon: 0920-652 79 ,070-319 39 37

Vice ordförande: Per Olsson (plats 25)

Telefon: 070-249 91 09

Sekreterare: Martin Häller (plats 8)

Telefon: 070-622 31 69

Kassör: Hans Enström (plats 23)

Telefon: 0920-187 50, 0730-26 48 51

Ledamot: Lennart Högild (plats 5)

Telefon:0920-925 67, 070-690 71 05

Suppleant: Eva Rönmark (plats 36)

Telefon: 070-542 44 31