Kontaktpersoner

Ordförande: Anders Bylund (plats 3)

Telefon: 0920-652 79 , 0920-45 42 33 (arb) 070-319 39 37 (arb)

Vice ordförande: Per Olsson (plats 25)

Telefon: 070-249 91 09

Sekreterare: Martin Häller (plats 8)

Telefon: 070-622 31 69

Kassör: Hans Enström (plats 2)

Telefon: 070-576 29 48

Ledamot: Lennart Högild (plats 5)

Telefon: 070-690 71 05

Suppleant: Eva Rönmark (plats 36)

Telefon: 070-542 44 31